PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE "MĀRĪTE"
Engures iela 4, Jūrmala

5. Latvijas Atdzimšanas partija

: 2

: 2

: 0

1. Andris Rubins 0 0
2. Astrīda Skrinda 0 0
3. Valdis Šteins 0 0
4. Dzintra Iliško 1 0
5. Elīna Tetere 1 0
6. Jeļena Badjanova 0 0
7. Dzintra Strazde 1 0
8. Uldis Pāže 1 0
9. Silvestrs Rubins 1 0
.

*

.