Amatas novads

5. Latvijas Atdzimšanas partija

: 10

: 9

: 1

6 / 6
* .
1. Andris Rubins 3 4 9 2.
2. Astrīda Skrinda 1 4 7 4.
3. Valdis Šteins 1 5 6 8.
4. Dzintra Iliško 1 4 7 5.
5. Elīna Tetere 8 0 18 1.
6. Jeļena Badjanova 1 4 7 6.
7. Dzintra Strazde 1 4 7 7.
8. Uldis Pāže 2 4 8 3.
9. Silvestrs Rubins 1 5 6 9.
.

*

.