Raunas novads

5. Latvijas Atdzimšanas partija

: 2

: 2

: 0

2 / 2
* .
1. Andris Rubins 2 0 4 1.
2. Astrīda Skrinda 2 0 4 2.
3. Valdis Šteins 1 0 3 4.
4. Dzintra Iliško 1 0 3 5.
5. Elīna Tetere 1 0 3 6.
6. Jeļena Badjanova 1 0 3 7.
7. Dzintra Strazde 1 0 3 8.
8. Uldis Pāže 1 0 3 9.
9. Silvestrs Rubins 2 0 4 3.
.

*

.