ARODVIDUSSKOLAS DIENESTA VIESNĪCA
Bērzu iela 14, Aizkraukle, Aizkraukles nov.

5. Latvijas Atdzimšanas partija

: 2

: 2

: 0

1. Andris Rubins 1 0
2. Astrīda Skrinda 0 1
3. Valdis Šteins 0 1
4. Dzintra Iliško 0 2
5. Elīna Tetere 0 1
6. Jeļena Badjanova 0 1
7. Dzintra Strazde 0 1
8. Uldis Pāže 0 1
9. Silvestrs Rubins 0 2
.

*

.