Vecpiebalgas novads

5. Latvijas Atdzimšanas partija

: 5

: 3

: 2

5 / 5
* .
1. Andris Rubins 2 0 7 1.
2. Astrīda Skrinda 0 0 5 5.
3. Valdis Šteins 1 0 6 2.
4. Dzintra Iliško 0 0 5 6.
5. Elīna Tetere 0 0 5 7.
6. Jeļena Badjanova 0 1 4 9.
7. Dzintra Strazde 0 0 5 8.
8. Uldis Pāže 1 0 6 3.
9. Silvestrs Rubins 1 0 6 4.
.

*

.