KOKNESES NOVADA DOME
Melioratoru iela 1, Koknese, Kokneses pag., Kokneses nov.

5. Latvijas Atdzimšanas partija

: 3

: 2

: 1

1. Andris Rubins 2 0
2. Astrīda Skrinda 2 0
3. Valdis Šteins 0 0
4. Dzintra Iliško 1 0
5. Elīna Tetere 1 0
6. Jeļena Badjanova 0 0
7. Dzintra Strazde 1 0
8. Uldis Pāže 0 0
9. Silvestrs Rubins 2 0
.

*

.