NERETAS KULTŪRAS NAMS
Pētera Lodziņa iela 1, Nereta, Neretas pag., Neretas nov.

5. Latvijas Atdzimšanas partija

: 4

: 2

: 2

1. Andris Rubins 1 1
2. Astrīda Skrinda 1 1
3. Valdis Šteins 0 1
4. Dzintra Iliško 0 1
5. Elīna Tetere 0 0
6. Jeļena Badjanova 0 1
7. Dzintra Strazde 1 1
8. Uldis Pāže 0 1
9. Silvestrs Rubins 1 1
.

*

.