Daugavpils novads

5. Latvijas Atdzimšanas partija

: 27

: 18

: 9

23 / 23
* .
1. Andris Rubins 7 1 33 1.
2. Astrīda Skrinda 8 3 32 2.
3. Valdis Šteins 1 3 25 4.
4. Dzintra Iliško 0 3 24 5.
5. Elīna Tetere 0 3 24 6.
6. Jeļena Badjanova 0 4 23 9.
7. Dzintra Strazde 0 3 24 7.
8. Uldis Pāže 0 3 24 8.
9. Silvestrs Rubins 3 3 27 3.
.

*

.