ALŪKSNES NOVADA VIDUSSKOLA
Kanaviņu iela 14, Alūksne, Alūksnes nov.

5. Latvijas Atdzimšanas partija

: 3

: 2

: 1

1. Andris Rubins 2 0
2. Astrīda Skrinda 2 0
3. Valdis Šteins 2 0
4. Dzintra Iliško 2 0
5. Elīna Tetere 2 0
6. Jeļena Badjanova 2 0
7. Dzintra Strazde 2 0
8. Uldis Pāže 2 0
9. Silvestrs Rubins 2 0
.

*

.