BAUSKAS KULTŪRAS CENTRS
Kalna iela 18, Bauska, Bauskas nov.

5. Latvijas Atdzimšanas partija

: 2

: 2

: 0

1. Andris Rubins 2 0
2. Astrīda Skrinda 0 0
3. Valdis Šteins 0 0
4. Dzintra Iliško 0 1
5. Elīna Tetere 0 1
6. Jeļena Badjanova 0 1
7. Dzintra Strazde 0 0
8. Uldis Pāže 0 1
9. Silvestrs Rubins 0 0
.

*

.