BAUSKAS 2.VIDUSSKOLA
Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov.

5. Latvijas Atdzimšanas partija

: 5

: 4

: 1

1. Andris Rubins 4 0
2. Astrīda Skrinda 0 0
3. Valdis Šteins 0 0
4. Dzintra Iliško 0 0
5. Elīna Tetere 0 0
6. Jeļena Badjanova 0 1
7. Dzintra Strazde 0 0
8. Uldis Pāže 0 0
9. Silvestrs Rubins 0 0
.

*

.