ZAUBES PAMATSKOLA
"Bērzaines", Zaube, Zaubes pag., Amatas nov.

5. Latvijas Atdzimšanas partija

: 7

: 7

: 0

1. Andris Rubins 1 4
2. Astrīda Skrinda 0 4
3. Valdis Šteins 0 5
4. Dzintra Iliško 0 4
5. Elīna Tetere 7 0
6. Jeļena Badjanova 0 4
7. Dzintra Strazde 0 4
8. Uldis Pāže 1 4
9. Silvestrs Rubins 0 4
.

*

.