ILŪKSTES PILSĒTAS KULTŪRAS CENTRS
Brīvības iela 12, Ilūkste, Ilūkstes nov.

5. Latvijas Atdzimšanas partija

: 3

: 3

: 0

1. Andris Rubins 1 1
2. Astrīda Skrinda 0 1
3. Valdis Šteins 1 1
4. Dzintra Iliško 1 1
5. Elīna Tetere 0 2
6. Jeļena Badjanova 0 2
7. Dzintra Strazde 0 2
8. Uldis Pāže 0 2
9. Silvestrs Rubins 0 2
.

*

.