Krāslavas novads

5. Latvijas Atdzimšanas partija

: 12

: 7

: 5

14 / 14
* .
1. Andris Rubins 5 0 17 1.
2. Astrīda Skrinda 1 0 13 3.
3. Valdis Šteins 0 0 12 7.
4. Dzintra Iliško 1 0 13 4.
5. Elīna Tetere 0 0 12 8.
6. Jeļena Badjanova 2 0 14 2.
7. Dzintra Strazde 0 0 12 9.
8. Uldis Pāže 1 0 13 5.
9. Silvestrs Rubins 1 0 13 6.
.

*

.