VIŠĶU PAGASTA PĀRVALDE
Skolas iela 17, Špoģi, Višķu pag., Daugavpils nov.

5. Latvijas Atdzimšanas partija

: 12

: 8

: 4

1. Andris Rubins 2 0
2. Astrīda Skrinda 5 0
3. Valdis Šteins 0 0
4. Dzintra Iliško 0 0
5. Elīna Tetere 0 0
6. Jeļena Badjanova 0 1
7. Dzintra Strazde 0 0
8. Uldis Pāže 0 0
9. Silvestrs Rubins 2 0
.

*

.