DOBELES KULTŪRAS NAMS
Baznīcas iela 6, Dobele, Dobeles nov.

5. Latvijas Atdzimšanas partija

: 3

: 2

: 1

1. Andris Rubins 2 0
2. Astrīda Skrinda 0 1
3. Valdis Šteins 0 1
4. Dzintra Iliško 1 0
5. Elīna Tetere 1 0
6. Jeļena Badjanova 0 1
7. Dzintra Strazde 0 1
8. Uldis Pāže 0 1
9. Silvestrs Rubins 1 0
.

*

.