Kuldīgas novads

5. Latvijas Atdzimšanas partija

: 21

: 10

: 11

20 / 20
* .
1. Andris Rubins 8 0 29 1.
2. Astrīda Skrinda 0 0 21 3.
3. Valdis Šteins 2 0 23 2.
4. Dzintra Iliško 0 0 21 4.
5. Elīna Tetere 0 0 21 5.
6. Jeļena Badjanova 0 0 21 6.
7. Dzintra Strazde 0 0 21 7.
8. Uldis Pāže 0 0 21 8.
9. Silvestrs Rubins 0 0 21 9.
.

*

.