DRUVIENAS PAGASTA KULTŪRAS NAMS
"Pagastmāja", Druviena, Druvienas pag., Gulbenes nov.

5. Latvijas Atdzimšanas partija

: 1

: 1

: 0

1. Andris Rubins 0 0
2. Astrīda Skrinda 0 0
3. Valdis Šteins 0 0
4. Dzintra Iliško 0 0
5. Elīna Tetere 1 0
6. Jeļena Badjanova 0 0
7. Dzintra Strazde 0 1
8. Uldis Pāže 1 0
9. Silvestrs Rubins 0 0
.

*

.