RANKAS PAGASTA KULTŪRAS NAMS
"Ausmas", Ranka, Rankas pag., Gulbenes nov.

5. Latvijas Atdzimšanas partija

: 1

: 1

: 0

1. Andris Rubins 0 1
2. Astrīda Skrinda 0 1
3. Valdis Šteins 0 1
4. Dzintra Iliško 0 1
5. Elīna Tetere 1 0
6. Jeļena Badjanova 0 1
7. Dzintra Strazde 0 1
8. Uldis Pāže 0 1
9. Silvestrs Rubins 0 1
.

*

.