Skrundas novads

5. Latvijas Atdzimšanas partija

: 4

: 4

: 0

4 / 4
* .
1. Andris Rubins 3 0 7 1.
2. Astrīda Skrinda 0 1 3 3.
3. Valdis Šteins 0 1 3 4.
4. Dzintra Iliško 0 1 3 5.
5. Elīna Tetere 0 1 3 6.
6. Jeļena Badjanova 0 1 3 7.
7. Dzintra Strazde 0 1 3 8.
8. Uldis Pāže 0 1 3 9.
9. Silvestrs Rubins 1 1 4 2.
.

*

.