JĒKABPILS 3. VIDUSSKOLA
Slimnīcas iela 5, Jēkabpils

5. Latvijas Atdzimšanas partija

: 5

: 5

: 0

1. Andris Rubins 3 0
2. Astrīda Skrinda 0 0
3. Valdis Šteins 0 1
4. Dzintra Iliško 1 1
5. Elīna Tetere 1 1
6. Jeļena Badjanova 2 1
7. Dzintra Strazde 1 1
8. Uldis Pāže 0 1
9. Silvestrs Rubins 0 1
.

*

.