JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ĒKA
Stacijas laukums 5, Jēkabpils

5. Latvijas Atdzimšanas partija

: 3

: 3

: 0

1. Andris Rubins 1 0
2. Astrīda Skrinda 2 0
3. Valdis Šteins 0 0
4. Dzintra Iliško 0 0
5. Elīna Tetere 0 0
6. Jeļena Badjanova 0 0
7. Dzintra Strazde 0 0
8. Uldis Pāže 0 0
9. Silvestrs Rubins 0 0
.

*

.