AKNĪSTES NOVADA DOME
Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes nov.

5. Latvijas Atdzimšanas partija

: 4

: 3

: 1

1. Andris Rubins 2 1
2. Astrīda Skrinda 1 1
3. Valdis Šteins 0 1
4. Dzintra Iliško 0 1
5. Elīna Tetere 0 1
6. Jeļena Badjanova 0 1
7. Dzintra Strazde 0 1
8. Uldis Pāže 0 1
9. Silvestrs Rubins 3 0
.

*

.