DIGNĀJAS PAGASTA PĀRVALDE
"Kamenes", Vandāni, Dignājas pag., Jēkabpils nov.

5. Latvijas Atdzimšanas partija

: 1

: 1

: 0

1. Andris Rubins 1 0
2. Astrīda Skrinda 0 1
3. Valdis Šteins 0 0
4. Dzintra Iliško 0 0
5. Elīna Tetere 0 1
6. Jeļena Badjanova 0 1
7. Dzintra Strazde 0 0
8. Uldis Pāže 0 0
9. Silvestrs Rubins 0 1




.

*

.