VĪPES PAGASTA PĀRVALDE
"Neretas 6", Vīpe, Vīpes pag., Krustpils nov.

5. Latvijas Atdzimšanas partija

: 1

: 1

: 0

1. Andris Rubins 0 1
2. Astrīda Skrinda 0 1
3. Valdis Šteins 0 1
4. Dzintra Iliško 0 1
5. Elīna Tetere 0 1
6. Jeļena Badjanova 1 0
7. Dzintra Strazde 0 1
8. Uldis Pāže 0 1
9. Silvestrs Rubins 0 1
.

*

.