DAGDAS TAUTAS NAMS
Alejas iela 29, Dagda, Dagdas nov.

5. Latvijas Atdzimšanas partija

: 5

: 4

: 1

1. Andris Rubins 1 2
2. Astrīda Skrinda 0 2
3. Valdis Šteins 0 0
4. Dzintra Iliško 2 0
5. Elīna Tetere 0 0
6. Jeļena Badjanova 2 0
7. Dzintra Strazde 0 0
8. Uldis Pāže 0 0
9. Silvestrs Rubins 1 0
.

*

.