ASŪNES PAGASTA PĀRVALDE
Dārza iela 1, Asūne, Asūnes pag., Dagdas nov.

5. Latvijas Atdzimšanas partija

: 4

: 4

: 0

1. Andris Rubins 1 0
2. Astrīda Skrinda 0 0
3. Valdis Šteins 1 0
4. Dzintra Iliško 2 0
5. Elīna Tetere 0 0
6. Jeļena Badjanova 0 0
7. Dzintra Strazde 0 0
8. Uldis Pāže 0 0
9. Silvestrs Rubins 1 0
.

*

.