Alojas novads

5. Latvijas Atdzimšanas partija

: 7

: 3

: 4

5 / 5
* .
1. Andris Rubins 1 1 7 2.
2. Astrīda Skrinda 1 2 6 4.
3. Valdis Šteins 1 2 6 5.
4. Dzintra Iliško 3 0 10 1.
5. Elīna Tetere 1 1 7 3.
6. Jeļena Badjanova 1 2 6 6.
7. Dzintra Strazde 1 2 6 7.
8. Uldis Pāže 1 2 6 8.
9. Silvestrs Rubins 1 2 6 9.
.

*

.