Salacgrīvas novads

5. Latvijas Atdzimšanas partija

: 8

: 5

: 3

4 / 4
* .
1. Andris Rubins 4 1 11 1.
2. Astrīda Skrinda 1 0 9 3.
3. Valdis Šteins 1 1 8 8.
4. Dzintra Iliško 0 1 7 9.
5. Elīna Tetere 1 0 9 4.
6. Jeļena Badjanova 1 0 9 5.
7. Dzintra Strazde 1 0 9 6.
8. Uldis Pāže 1 0 9 7.
9. Silvestrs Rubins 3 0 11 2.




.

*

.