SALACGRĪVAS KULTŪRAS NAMS
Ostas iela 3, Salacgrīva, Salacgrīvas nov.

5. Latvijas Atdzimšanas partija

: 3

: 2

: 1

1. Andris Rubins 1 1
2. Astrīda Skrinda 1 0
3. Valdis Šteins 0 1
4. Dzintra Iliško 0 1
5. Elīna Tetere 1 0
6. Jeļena Badjanova 1 0
7. Dzintra Strazde 1 0
8. Uldis Pāže 1 0
9. Silvestrs Rubins 2 0
.

*

.