SABIEDRISKAIS CENTRS
"Sabiedriskais Centrs", Puikule, Brīvzemnieku pag., Alojas nov.

5. Latvijas Atdzimšanas partija

: 5

: 2

: 3

1. Andris Rubins 0 1
2. Astrīda Skrinda 0 2
3. Valdis Šteins 0 2
4. Dzintra Iliško 2 0
5. Elīna Tetere 0 1
6. Jeļena Badjanova 0 2
7. Dzintra Strazde 0 2
8. Uldis Pāže 0 2
9. Silvestrs Rubins 0 2
.

*

.