Zilupes novads

5. Latvijas Atdzimšanas partija

: 3

: 2

: 1

4 / 4
* .
1. Andris Rubins 2 0 5 1.
2. Astrīda Skrinda 0 0 3 2.
3. Valdis Šteins 0 0 3 3.
4. Dzintra Iliško 0 0 3 4.
5. Elīna Tetere 0 0 3 5.
6. Jeļena Badjanova 0 0 3 6.
7. Dzintra Strazde 0 0 3 7.
8. Uldis Pāže 0 0 3 8.
9. Silvestrs Rubins 0 0 3 9.
.

*

.