Ciblas novads

5. Latvijas Atdzimšanas partija

: 4

: 1

: 3

5 / 5
* .
1. Andris Rubins 0 1 3 2.
2. Astrīda Skrinda 1 0 5 1.
3. Valdis Šteins 0 1 3 3.
4. Dzintra Iliško 0 1 3 4.
5. Elīna Tetere 0 1 3 5.
6. Jeļena Badjanova 0 1 3 6.
7. Dzintra Strazde 0 1 3 7.
8. Uldis Pāže 0 1 3 8.
9. Silvestrs Rubins 0 1 3 9.
.

*

.