Madonas novads

5. Latvijas Atdzimšanas partija

: 17

: 12

: 5

18 / 18
* .
1. Andris Rubins 11 0 28 1.
2. Astrīda Skrinda 2 2 17 4.
3. Valdis Šteins 3 1 19 3.
4. Dzintra Iliško 1 1 17 5.
5. Elīna Tetere 1 1 17 6.
6. Jeļena Badjanova 1 2 16 9.
7. Dzintra Strazde 1 1 17 7.
8. Uldis Pāže 1 1 17 8.
9. Silvestrs Rubins 5 0 22 2.
.

*

.