NIRZAS TAUTAS NAMS
"Stādi", Nirza, Nirzas pag., Ludzas nov.

5. Latvijas Atdzimšanas partija

: 3

: 3

: 0

1. Andris Rubins 1 0
2. Astrīda Skrinda 0 0
3. Valdis Šteins 1 0
4. Dzintra Iliško 0 1
5. Elīna Tetere 0 1
6. Jeļena Badjanova 0 1
7. Dzintra Strazde 0 1
8. Uldis Pāže 0 1
9. Silvestrs Rubins 1 1
.

*

.