Ērgļu novads

5. Latvijas Atdzimšanas partija

: 3

: 3

: 0

3 / 3
* .
1. Andris Rubins 2 0 5 1.
2. Astrīda Skrinda 1 0 4 2.
3. Valdis Šteins 0 1 2 5.
4. Dzintra Iliško 0 1 2 6.
5. Elīna Tetere 0 1 2 7.
6. Jeļena Badjanova 0 1 2 8.
7. Dzintra Strazde 0 0 3 3.
8. Uldis Pāže 0 1 2 9.
9. Silvestrs Rubins 0 0 3 4.
.

*

.