RUŠONAS PAMATSKOLA
Liepu iela 5A, Kastīre, Rušonas pag., Riebiņu nov.

5. Latvijas Atdzimšanas partija

: 3

: 3

: 0

1. Andris Rubins 2 0
2. Astrīda Skrinda 1 1
3. Valdis Šteins 1 0
4. Dzintra Iliško 0 2
5. Elīna Tetere 0 1
6. Jeļena Badjanova 0 1
7. Dzintra Strazde 0 1
8. Uldis Pāže 1 1
9. Silvestrs Rubins 0 1
.

*

.