Preiļu novads

5. Latvijas Atdzimšanas partija

: 4

: 4

: 0

5 / 5
* .
1. Andris Rubins 2 1 5 1.
2. Astrīda Skrinda 0 1 3 4.
3. Valdis Šteins 0 1 3 5.
4. Dzintra Iliško 1 0 5 2.
5. Elīna Tetere 0 1 3 6.
6. Jeļena Badjanova 0 1 3 7.
7. Dzintra Strazde 0 1 3 8.
8. Uldis Pāže 1 1 4 3.
9. Silvestrs Rubins 0 1 3 9.
.

*

.