Līvānu novads

5. Latvijas Atdzimšanas partija

: 6

: 5

: 1

8 / 8
* .
1. Andris Rubins 4 0 10 1.
2. Astrīda Skrinda 0 0 6 3.
3. Valdis Šteins 0 0 6 4.
4. Dzintra Iliško 0 0 6 5.
5. Elīna Tetere 1 0 7 2.
6. Jeļena Badjanova 0 0 6 6.
7. Dzintra Strazde 0 0 6 7.
8. Uldis Pāže 0 0 6 8.
9. Silvestrs Rubins 0 0 6 9.
.

*

.