NAGĻU TAUTAS NAMS
"Tautas Nams", Nagļi, Nagļu pag., Rēzeknes nov.

5. Latvijas Atdzimšanas partija

: 1

: 1

: 0

1. Andris Rubins 1 0
2. Astrīda Skrinda 0 0
3. Valdis Šteins 1 0
4. Dzintra Iliško 1 0
5. Elīna Tetere 0 0
6. Jeļena Badjanova 1 0
7. Dzintra Strazde 0 0
8. Uldis Pāže 0 1
9. Silvestrs Rubins 0 1
.

*

.