RIKAVAS KULTŪRAS NAMS
Jaunības iela 15, Rikava, Rikavas pag., Rēzeknes nov.

5. Latvijas Atdzimšanas partija

: 6

: 5

: 1

1. Andris Rubins 5 0
2. Astrīda Skrinda 0 2
3. Valdis Šteins 2 1
4. Dzintra Iliško 2 1
5. Elīna Tetere 0 1
6. Jeļena Badjanova 0 0
7. Dzintra Strazde 0 1
8. Uldis Pāže 0 1
9. Silvestrs Rubins 0 1
.

*

.