Vārkavas novads

5. Latvijas Atdzimšanas partija

: 2

: 2

: 0

3 / 3
* .
1. Andris Rubins 1 0 3 2.
2. Astrīda Skrinda 2 0 4 1.
3. Valdis Šteins 0 0 2 4.
4. Dzintra Iliško 0 0 2 5.
5. Elīna Tetere 1 0 3 3.
6. Jeļena Badjanova 0 0 2 6.
7. Dzintra Strazde 0 0 2 7.
8. Uldis Pāže 0 0 2 8.
9. Silvestrs Rubins 0 0 2 9.
.

*

.