OLAINES KULTŪRAS CENTRS
Zeiferta iela 11, Olaine, Olaines nov.

5. Latvijas Atdzimšanas partija

: 6

: 4

: 2

1. Andris Rubins 4 0
2. Astrīda Skrinda 0 0
3. Valdis Šteins 0 0
4. Dzintra Iliško 0 0
5. Elīna Tetere 0 0
6. Jeļena Badjanova 0 0
7. Dzintra Strazde 0 0
8. Uldis Pāže 0 0
9. Silvestrs Rubins 1 0
.

*

.