Rēzeknes novads

5. Latvijas Atdzimšanas partija

: 30

: 21

: 9

27 / 27
* .
1. Andris Rubins 18 1 47 1.
2. Astrīda Skrinda 2 6 26 6.
3. Valdis Šteins 4 5 29 2.
4. Dzintra Iliško 4 5 29 3.
5. Elīna Tetere 1 5 26 7.
6. Jeļena Badjanova 2 4 28 4.
7. Dzintra Strazde 2 5 27 5.
8. Uldis Pāže 1 6 25 8.
9. Silvestrs Rubins 1 6 25 9.
.

*

.