SIGULDAS NOVADA KULTŪRAS CENTRS
Pils iela 10, Sigulda, Siguldas nov.

5. Latvijas Atdzimšanas partija

: 11

: 9

: 2

1. Andris Rubins 9 0
2. Astrīda Skrinda 0 0
3. Valdis Šteins 2 0
4. Dzintra Iliško 0 0
5. Elīna Tetere 0 0
6. Jeļena Badjanova 0 0
7. Dzintra Strazde 0 0
8. Uldis Pāže 0 0
9. Silvestrs Rubins 3 0
.

*

.