Viļānu novads

5. Latvijas Atdzimšanas partija

: 4

: 3

: 1

5 / 5
* .
1. Andris Rubins 2 0 6 1.
2. Astrīda Skrinda 0 0 4 3.
3. Valdis Šteins 0 0 4 4.
4. Dzintra Iliško 0 0 4 5.
5. Elīna Tetere 1 0 5 2.
6. Jeļena Badjanova 0 0 4 6.
7. Dzintra Strazde 0 0 4 7.
8. Uldis Pāže 0 0 4 8.
9. Silvestrs Rubins 0 0 4 9.
.

*

.