BABĪTES VIDUSSKOLA
Jūrmalas iela 17, Piņķi, Babītes pag., Babītes nov.

5. Latvijas Atdzimšanas partija

: 3

: 3

: 0

1. Andris Rubins 1 0
2. Astrīda Skrinda 0 0
3. Valdis Šteins 1 0
4. Dzintra Iliško 0 0
5. Elīna Tetere 1 0
6. Jeļena Badjanova 0 0
7. Dzintra Strazde 1 0
8. Uldis Pāže 0 0
9. Silvestrs Rubins 1 0
.

*

.