CARNIKAVAS NOVADA PAMATSKOLA
Nākotnes iela 1, Carnikava, Carnikavas nov.

5. Latvijas Atdzimšanas partija

: 3

: 2

: 1

1. Andris Rubins 0 0
2. Astrīda Skrinda 1 0
3. Valdis Šteins 1 0
4. Dzintra Iliško 0 0
5. Elīna Tetere 1 0
6. Jeļena Badjanova 0 0
7. Dzintra Strazde 0 0
8. Uldis Pāže 1 0
9. Silvestrs Rubins 0 0
.

*

.