ĶEKAVAS KULTŪRAS NAMS
Gaismas iela 17, Ķekava, Ķekavas pag., Ķekavas nov.

5. Latvijas Atdzimšanas partija

: 11

: 11

: 0

1. Andris Rubins 9 0
2. Astrīda Skrinda 2 0
3. Valdis Šteins 1 0
4. Dzintra Iliško 1 0
5. Elīna Tetere 1 0
6. Jeļena Badjanova 1 0
7. Dzintra Strazde 1 0
8. Uldis Pāže 3 0
9. Silvestrs Rubins 3 0
.

*

.