MĀLPILS KULTŪRAS CENTRS
Nākotnes iela 5, Mālpils, Mālpils nov.

5. Latvijas Atdzimšanas partija

: 5

: 4

: 1

1. Andris Rubins 4 0
2. Astrīda Skrinda 0 1
3. Valdis Šteins 0 1
4. Dzintra Iliško 0 1
5. Elīna Tetere 0 1
6. Jeļena Badjanova 0 1
7. Dzintra Strazde 0 1
8. Uldis Pāže 0 1
9. Silvestrs Rubins 0 1
.

*

.